Pozvánka na online záverečnú konferenciu

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na online podujatie s názvom „Záverečná konferencia“, organizované firmou WAKIVAKY j. s. a., za účelom zhodnotenia záverečného obdobia čerpania Nórskeho grantu na projekt SELITEX.

Termín konania: utorok, 28.11.2023 o 10:00 hod.

Cieľom projektu SELITEX (Second Life for Textile) je znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie. Rozprávať sa budeme o udržateľnosti v textilnom priemysle a o riešeniach, ktoré ponúkame. Témou bude aj realizácia samotného projektu, priebežné plnenie indikátorov a cieľov spoločnosti, ktoré boli stanovené na základe získania Nórskeho grantu.

Online prezentácia bude v slovenskom jazyku, v trvaní približne 45 - 60 minút a bude pozostávať z:


- úvod,
- udržateľnosť v textilnom priemysle – problémy a riešenia,
- predstavenie projektu SELITEX,
- priebežné plnenie indikátorov za jednotlivé oddelenia spoločnosti,
- zhodnotenie projektu a stratégia ,
- voľná diskusia.

Pripojiť sa na online konferenciu môžete prostredníctvom tohto linku:
https://meet.google.com/iuc-kkvu-ojm

---
Projekt SELITEX získal grant z Nórska v sume 194 787 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v sume 21 643 z vlastných zdrojov. Cieľom projektu je znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie.


“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.”

www.norwaygrants.sk