SPOZNAJTE NÁS

Sme výrobná firma s environmentálnym a sociálnym rozmerom. Vyrábame originálne kožené a textilné produkty pre osobnú potrebu, alebo pre firmy. Všetky dizajny produktov boli vyvinuté vo WAKIVAKY a prešli viacerými testami.

Naše produkty:
  • Sú originálne
  • Vyrábame ich najmä z upcyklovaných materiálov
  • Prispievajú k znižovaniu emisií
  • Rešpektujú princíp ZERO WASTE
  • Sú vyrobené aj pracovníkmi zo znevýhodnených skupín

V našej firme nám záleží na tom, aby naše aktivity dávali zmysel a prinášali úžitok. Popularizovaním tém o upcyklácii a recyklácií chceme poukazovať na pozitívne efekty a synergie, ktoré vznikajú v spoločnosti.