Výroba produktov

Vyradený materiál

Na výrobu produktov využívame materiál, ktorý bol označený ako vyradený, no my v ňom vidíme potenciál a ďalšie využitie. Takýto materiál zhromažďujeme a triedime podľa typu a kvality. Následne z neho vytvárame nové produkty pre zákazníkov.

Vytvorenie strihu

Proces výroby začína vytvorením strihov. Pri práci dodržiavame princíp zero waste t.j. snažíme sa vytvárať čo najmenej odpadového materiálu. To čo predsa len ostane, nevyhodíme, ale využívame ďalej v rámci procesu recyklácie.

Dokončovací proces

Samotný proces sériovej výroby predstavuje miesto, kde sa meria, strihá, šije a tvorí nový produkt od WAKIVAKY. S prácou nám pomáhajú zaškolení interní ale aj externí krajčíri. Hotový produkt podlieha kontrole kvality a následne sa zabalí a pripraví na expedíciu.

Technická dokumentácia

Je podrobný opis jedného produktu alebo jeho variant. Je to „rodný list“ produktu, ktorý opisuje jeho design, proces výroby a postup merania kvality, ako aj vyhodnotenie kvality.
Technická dokumentácia je rozdelená do štyroch kapitol:

1. Rodný list produktu - uvádza názov produktu, kód EAN, zaradenie do produktovej línie a krátku charakteristiku produktu.
2. Design - obsahuje strih, varianty, fotografie produktu. Tu je uvedené presné množstvo použitého materiálu, komponenty, a tiež cena materiálu.
3. Proces - vysvetľuje celý postup výroby - rozloženie strihových častí na materiál, pracovný postup šitia, čas trvania výroby jedného produktu.
4. Kvalita - vysvetľuje ako správne skontrolovať výrobok, či je správne ušitý veľkostne a funkčne.

Kvalita výroby – ako funguje hodnotenie kvality

Pri hodnotení kvality sú určené konkrétne parametre a ich požadované hodnoty, ktoré sa nachádzajú v technickej dokumentácií. Hovoria o tom, ako merať a čo presne merať. Celý proces kvality sa zaznamenáva a nakoniec sa vyhodnocuje. Definícia a postup sú zaznamenané v internom dokumente WAKIVAKY. Na základe meraní, vyhodnocujeme hotové produkty v dvoch kategóriách:

Produkty v kvalite A - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú minimálne odchýlky od požadovaného stavu.
Produkty v kvalite B - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú nami nastavené tolerancie, a teda môžu mať odchýlky od požadovaného stavu.