Výroba produktov

Vyradený materiál

Na výrobu produktov využívame materiál, ktorý bol označený ako vyradený, no my v ňom vidíme potenciál a ďalšie využitie. Takýto materiál zhromažďujeme a triedime podľa typu a kvality. Následne z neho vytvárame nové produkty pre zákazníkov.

Vytvorenie strihu

Proces výroby začína vytvorením strihov. Pri práci dodržiavame princíp zero waste t.j. snažíme sa vytvárať čo najmenej odpadového materiálu. To čo predsa len ostane, nevyhodíme, ale využívame ďalej v rámci procesu recyklácie.

Dokončovací proces

Samotný proces sériovej výroby predstavuje miesto, kde sa meria, strihá, šije a tvorí nový produkt od WAKIVAKY. S prácou nám pomáhajú zaškolení interní ale aj externí krajčíri. Hotový produkt podlieha kontrole kvality a následne sa zabalí a pripraví na expedíciu.