Vývoj produktov

Ako u nás prebieha proces vývoja nového produktu?

Samotný vývoj prechádza viacerými etapami. Prvá fáza vývoja začína od úvodného nápadu (TRL0) cez výber materiálu, vytvorenie skice t.j. prvého nakresleného návrhu a premyslenie konceptu budúceho produktu. Tento podrobíme diskusii a internému testovaniu (TRL1-3). Nasleduje validácia návrhu, vytvorenie fullscale prototypu a jeho testovanie v ateliérových podmienkach (TRL5-6). Potom zapracujeme vylepšenia a požiadavky na zmeny. Ďalej vytvoríme prototyp pre testovanie v reálnom prostredí a spustíme testy budúcimi zákazníkmi (TRL7). Potom ešte do prototypu zapracujeme externé podnety od testovacej skupiny, vytvoríme výrobno-technickú dokumentáciu pre sériovú výrobu a hodnotenie kvality, doplníme obchodné

a marketingové informácie, pohráme sa s balením a nastavíme cenovú politiku (TRL8). Zoznam jednotlivých etáp pre vývoj s vysvetlením TRL0-9.

Takto pripravený produkt ide do výroby a zároveň je aj zalistovaný do odbytovej siete. Ešte sa pridá marketingová kampaň na podporu predaja a je hotovo. Zákazníci si nový produkt môžu zakúpiť. Samotný proces vývoja mäže trvať aj niekoľko mesiacov. Ak má produkt predajný potenciál, potom sa v rámci vývoja vymyslí pre produkt špecifický predajný názov = brand. Brand následne zaregistrujeme a pripravíme podpornú kampaň. Týmto zvýšime na trhu viditeľnosť a ochranu pre nový produkt.


Ukážky prototypov