Úspešne sme ukončili projekt SELITEX. Čo nám Nórske granty priniesli?

Cieľom projektu bolo znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie. Aj vďaka podpore Nórskych grantov a investorov sa nám v rámci projektu SELITEX od roku 2021 podarilo nasledovné.

Projekt SELITEX vznikol v roku 2021, kedy sme získali podporu z programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020 a rozpočtu SR. Cieľom projektu bolo znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie.


Aj vďaka podpore Nórskych grantov a investorov sa nám v rámci projektu SELITEX od roku 2021 podarilo nasledovné:

 • vývoj a registrácia nových dizajnov pod záštitou EUIPO,
 • upcyklácia vyše 9 800 kg materiálu,
 • recyklácia vyše 4 400 kg materiálu,
 • akvizícia s krajčírskou prevádzkou v Hurbanove,
 • nákup strojov a technológií - nové šijacie stroje, stroj overlock, gravírovací stroj, zariadenie na rezanie oscilačným nožom, dodávka,..
 • získanie certifikátu ISO,
 • vytvorenie deviatich nových pracovných miest, vytvorenie pracovného tímu,
 • publikácia marketingových výstupov - TV reportáže, články v časopisoch, posty na sociálnych sieťach, promo informačné materiály, …
 • promo projektu na eventoch - festivaly, trhy, konferencie, veľtrhy,..
 • zvýšenie návštevnosti na web stránke,
 • množstvo nových spoluprác a kontaktov,
 • a ďalšie.

Čerpanie grantov nám však prinieslo aj množstvo administratívnych a byrokratických prekážok, zdržovanie v procesoch verejného obstarávania, nezmyselné mantinely a iné výzvy, s ktorými sme sa museli počas dvoch rokov čerpania pasovať. Aj napriek tomu, však toto rozhodnutie hodnotíme skôr pozitívne a sme radi, že sa nám podarilo spoluprácu doviesť do úspešného konca.

Naša aktivita v environmentálnej oblasti však nekončí, ani po ukončení projektu! Aj vďaka zvýšeniu výrobnej kapacity a vybudovaniu väčšieho výrobného zázemia s novými technológiami, sa nám otvorili dvere nových obchodných príležitostí, ktoré plánujeme využiť.

Našim plánom je zväčšiť záber obslúžených klientov, poskytnúť im komplexnejšie služby v oblasti ESG, a tiež kooperácia s inými firmami pôsobiacimi v textilnom odvetví. Pričom hlavným cieľom je stále znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie. Veríme, že udržateľné a cirkulárne riešenia budú v tomto roku ešte viac rezonovať a tešíme sa na každú ďalšiu spoluprácu.

Pre viac informácií, alebo pri záujme o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať:
biz@wakivaky.eu
+421 915 151 063