Svetový deň fair trade

Podporujeme sociálne znevýhodnené skupiny ľudí.

11. mája je svetový deň fair trade, ktorý je venovaný spravodlivému obchodu. Lokálna výroba a podpora sociálne znevýhodnených skupín je jedným z pilierov, na ktorých WAKIVAKY stavia. Ženy a muži, ktorí svojimi rukami vyrábajú naše produkty, sú za svoju prácu férovo odmenení. Ich potreby berieme vážne. Prispôsobujeme sa režimu matkám s malými deťmi, zamestnávame dôchodcov, dávame príležitosť študentom...

Zároveň sme súčasťou medzinárodného hnutia Fashion Revolution, ktoré bojuje za transparentný, etický a udržateľný módny priemysel na celom svete, no najmä v rozvojových krajinách, kde je problém s vykorisťovaním ľudí pracujúcich v textilnom odvetví najväčší.

Čo môžete urobiť pre fair trade vy?

  • Nakupujte zodpovedne.
  • Pred kúpou sa zamyslite, kto a za akých podmienok daný produkt vyrobil, či kúpou nepodporujete detskú prácu, zle pracovné podmienky, šikanu,...
  • Nenechajte sa zlákať iba cenou a všade prítomnou reklamou ultra fast fashion reťazcov.
  • Vážte si prácu druhých.