Staňte sa našim investorom.

Frma WAKIVAKY sa nachádza v období expanzie. Plány sú veľké.

Na pôde našej firmy sa v súčasnosti dejú veľké veci. Po podpore Nórskym grantom, ktorý sme získali v septembri roku 2021, sme začali s realizáciou projektu SELITEX. Rozširujeme výrobné kapacity, prijímame nových pracovníkov a rozširujeme tím, vyvíjame a registrujeme nové dizajny produktov, pripravujeme sa na expanziu na zahraničné trhy a mnoho ďalšieho. Plány sú veľké a na pozadí firmy sa dejú viaceré strategické rozhodnutia. Jedným z nich je aj vstup ďalšieho investora.


Za ostatnú dobu sme pracovali na vyladení procesov, plánovaní míľnikov, zvážení rizík a nastavení optimálneho business modelu, ktorý bude zaujímavý aj pre investorov. Zástupcovia našej firmy prezentujú tento business model pred potenciálnym publikom, ako tomu bolo napríklad aj na podujatí Catching the Investor vol. 2, ktorý organizovala asociácia SLOVCA. Okrem toho prebiehajú rokovania s jednotlivcami, ktorých naša vízia zaujala. Pri vstupe investora do podniku je pre nás pridanou hodnotou okrem kapitálu na expanziu aj synergia, ktorú nám spolupráca môže priniesť.


Ak sa Vám náš príbeh páči, neváhajte nás kontaktovať a nechajte sa zasvätiť do našich budúcich plánov.

O tom, že náš zámer dáva zmysel, svedčí aj podpora viacerých subjektov, od roku 2018 až po dnes:

• 2018 až 2022 - 2x Angel investor
• 2019 Crowdfunding Startlab
• 2021 až 2024 - Nórske fondy
• 2021 SBA - Krátkodobé a dlhodobé poradenstvo
• 2022 Brusell – EUIPO


Neváhajte a staňte sa súčasťou WAKIVAKY aj vy. Teraz je tá najlepšia chvíľa!