Publikácia: Obehové hospodárstvo, Budúcnosť rozvoja Slovenska

WAKIVAKY ako príklad dobrej praxe, v publikácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry životného prostredia.