Dizajny si chránime!

Originálny dizajn našich produktov aj vďaka vlastnému vývoju. Rukopis, ktorý rozpoznáte.

Firma WAKIVAKY sa odlišuje napríklad aj tým, že má vlastný vývoj a vlastnú výrobu produktov. Pri oboch využívame lokálne zdroje. Zastrešujeme celý kreatívny proces od návrhu, vývoja, dizajnu, testovania prototypov až po samotnú výrobu.


V rámci vývoja a testovania našich produktov vznikajú viaceré nápady a dizajny. Tie perspektívne výstupy predstavujú intelektuálne vlastníctvo, ktoré sa snažíme chrániť. Ochranu realizujeme najmä cez európsku kanceláriu EUIPO.


Okrem registrácie názvu a obrazovej značky WAKIVAKY aktuálne vlastníme aj ochranné známky na produktové rady FAINCASE, FAINBAG a HACHAI. V súčasnosti pracujeme aj na tom, aby sme ochranné známky získali priamo na dizajny našich produktov.


Pre registráciu ochrannej známky WAKIVAKY a HACHAI sme získali podporu z grantového programu - Fond pre MSP Ideas Powered for Business - čo je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. Fond je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Podporu sme získali z programového obdobia od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022.

Ďakujeme